Användaravtal

1. Inledning

Detta är användaravtalet (hädanefter benämnt "avtalet") för Volontär ("Volontär", "vi", "oss", "vår"), en plattform som tillhandahåller en inloggningstjänst (hädanefter benämnd "tjänsten") riktad mot användaren ("användaren", "kunden", "du") och en API för tredje part att använda för att låta användare logga in i tredjepartstjänster.

För att du som kund ska kunna använda tjänsten måste följande kriterier uppfyllas;

  1. Du godkänner detta avtal
  2. Du har befogenhet att ingå bindande avtal med oss

2. Ändringar i avtalet

Vi kan komma att ändra avtalet vilket då kräver att användaren godkänner det på nytt.

3. Användning av Volontär

3.1. Åldersgräns

Det finns ingen åldersgräns för att använda Volontär men vid registrering krävs målsmans uttryckliga tillstånd om personen som registrerar sig är 16 år eller yngre.

3.2. Användargenererat innehåll

Användargenererat innehåll avser all form av data som laddats upp till tjänsten av användaren. Detta inkluderar de uppgifter som anges vid registrering till tjänsten. Du som användare av Volontär lovar att du har rätt att ladda upp datan i fråga, att datan är sanningsenlig och att datan inte bryter mot avtalen eller tillämplig lag.

Volontär kan, men är inte skyldig att, granska, övervaka och redigera användarinnehåll. Volontär förbehåller sig rätten att radera användarinnehåll utan förvarning och oavsett anledning.

3.3. Tredjepartstjänster

Volontär har inga förpliktelser eller något ansvar för några tredjepartsapplikationer eller tjänster. Detta inkluderar applikationer och tjänster som använder Volontär för inloggningsändamål och för hantering av användardata. Du som användare är själv ansvarig för att godkänna avtal från tredje part och dess policy för hantering av användardata.

3.4. Skador och förluster

Volontär och dess utvecklare ansvarar inte under några omständigheter för någon skada eller förlust i samband med användande av tjänsten. Detta inkluderar men är ej begränsat till förlust av data och materiella skador.

3.5. Cookies

3.5.1. Vad cookies är

Cookies är textsträngar som sparas på din enhet. Dessa textsträngar används av webbplatser och annan programvara för att känna igen din enhet vid upprepad användning av programvaran. Termen "cookies" inkluderar även tekniker som lokallagring i webbläsare, pixeltaggar och mobilenhetsidentifierare. Du kan läsa mer om vad cookies är på www.allaboutcookies.org.

3.5.2. Hur Volontär använder cookies

Volontär använder två typer av cookies. Dels funktionella cookies som används för att komma ihåg din enhet och möjliggöra tjänstens funktionalitet. Dels cookies från tredje part för att kunna generera statistik över användning av webbsidan via Google Analytics. Notera att cookies från tredje part endast används vid besök på landningssidan (volontar.app) och att de inte initieras vid besök på inloggningssidan (accounts.volontar.app) eller användning av tjänsten i övrigt.

Genom att godkänna avtalet godkänner du vår användning av cookies.

4. Avtalstid och uppsägning

Avtalet fortsätter att gälla tills någon part, du eller Volontär, säger upp det. Du bekräftar och accepterar dock att den eviga licens som beviljas av dig med avseende på användarinnehåll är oåterkallelig och därför kommer att fortsätta gälla efter uppsägning av avtalet, oavsett anledning. Vid uppsägning av avtalet accepterar du att Volontär inte har några förpliktelser eller något ansvar gentemot dig.

Volontär har rätt att säga upp avtalet och stänga av din tillgång till tjänsten när som helst och oavsett anledning, inklusive de fall då vi misstänker att du använt tjänsten utan tillräcklig behörighet eller inte levt upp till avtalet.